Stasjonsvegen 23 - postboks 32, 2340 LØTEN
Bøndernes hus
Skrevet av: Bøndernes Hus

Innkalling til årsmøte i Bøndernes Hus 2022

Årsmøte avholdes 27. april kl. 18.00

 

Innkalling til årsmøte i Bøndernes Hus SA onsdag 27. april 2022 klokka 18.00 på Bøndernes Hus.

Årsmøte skal behandle følgende saker ifølge vedtektene:

 

1.       Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2.       Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

3.       Styrets årsberetning.

4.       Regnskap.

5.       Anvendelse av disponible midler. (Avsetninger i laget og evt. forrentning av andelene).

6.       Fastsetting av arbeidsplan og budsjett for kommende år.

7.       Valg, innstillingen til valgkomiteen.

 

 Innkalling

 Årsmelding 2021

 Handlingsplan

 

Styret i Bøndernes Hus SA

 

 

Se flere saker..