Stasjonsvegen 23 - postboks 32, 2340 LØTEN
Bøndernes hus
Skrevet av: Bøndernes Hus. Foto: Hamar Arbeideblad

Årsmøtet 2018

Årsmøte og Valg 2018

På årsmøtet 19. mars ble følgende styre valgt  i Bøndernes Hus:

 

Leder: Marte Larsen Tønseth

Nestleder: Arne Borgen Bekkevold

Styremedlemmer: Sverre Søgård,  Odd Erland Dalen, Ole Martin Kildahl

Varamedlemmer: Anders Bronken, Ola Bergseng, Magnus Kvaal

 

Referater fra årsmøter ligger her:

 

 

 

Se flere saker..

Årsmøtet 2018


05/05/2017 8:39am