Stasjonsvegen 23 - postboks 32, 2340 LØTEN
Bøndernes hus

Årsmøtereferater

Her kan man lese/laste ned årsmøtereferater.

Årsmøte 2016

Årsmøte 2017

Årsmøte 2018

Årsmøte 2019

Årsmøte 2020
- Årsmøte ble ikke holdt

Årsmøte 2021
- kommer