LITT HISTORIE OM BØNDSEN

Bøndenes Hus i Løten ble innviet med stor fest 15. desember 1935!

Løiten Landmannsforening hadde lenge hatt ønske om et eget forsamlingshus. Bøndenes Hus ble bygget på dugnad og var sentrum for foreningsvirksomhet, teater, konserter og andre kulturarrangementer gjennom lang tid. Festene på Bøndsen var legendariske.

Huset ble opprinnelig tegnet av Finn Poppe og representerte ulike spennende retninger – delvis tidstypisk, men også atypisk – fra det hypermoderne (art-deco detajler), til tradisjonell våningshusform og bonderomantikk i veggmaleri, gjør huset svært spennende. Vigdis Vingelsgaard har skrevet et veldig fint utdrag fra protokollen helt fra innvielsen fram til 1982: Protokoll-fra-Bondernes-Hus.

Huset har vært en viktig identitetsskaper for flere generasjoner Løtensokninger. På Hedemarken vet alle over 50 hvor Bøndsen ligger!

Bøndernes Hus forfaller.
Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

På 80-tallet ble det vanskelige tider for Bøndenes Hus i Løten. Løten Bondelag maktet ikke å drive huset alene og kommunen var ikke interessert i samarbeid. Bondelaget solgte huset til en kjøpmannsforening, KØFF, i 1989 som ville rive det og bygge forretningsbygg med sal! Dette ble det ikke noe av og kommunen fikk noen år senere overta bygget med stor tomt gratis. Løten kommunestyre vedtok enstemmig å rive Bøndenes Hus 16.desember 2005. Men takket være Løten Historielag og et stort engasjement i bygda ble rivningsvedtaket gjort om!

Rivningsvedtaket og folks sterke følelser for huset, mobiliserte en aksjonsgruppe som dannet andelslaget Bøndenes Hus BA. De fikk i 2007 overdratt huset på festet tomt. Andelslaget har siden overtakelsen jobbet målrettet med å skaffe penger, organisere dugnad, skaffe leietakere og arrangement til huset. En egen byggekomité har hatt ansvar for et omfattende restaureringsarbeid.

Les artikkel i Østlendingen 24. april 2008: “Slapp lyset inn på Bøndsen

Artikkel i Nationen-300312-Bondsen

Flere titalls personer har siden sommeren 2007 revet, malt, rengjort, ryddet, bakt kaker og snekret på det tradisjonsrike forsamlingshuset. I dag er Bøndsen igjen i ferd med å bli en møteplass for folk i Løten. Spesielt eldre benytter seg av tilbudene på huset. Lokalene benyttes blant annet til kafévirksomhet, kurs, hyggekvelder, julemarked, selskaper, temadager, utleie til lokale lag og foreninger og er tilholdssted for Løten frivilligsentral. Ambisjonen er at Bøndsen skal bli et senter for lokal innovasjon og kulturbasert næring.

Hedmark fylkeskommune har forsamlingshus som et satsingsområde og har sammen med Fortidsminneforeningen og regionmuseet Stiftelsen Domkirkeodden fulgt opp arbeidet. I tillegg til lokale og regionale bidragsytere har Husbanken bidratt med 1.225.000 i statlige BLEST-midler. Kommunen, som var en motstander i starten, har etterhvert bidratt med 40.000 kroner. 150 andelshavere har bidratt med 1 million kroner. Sparebank1 i Løten har bidratt med et betydelig beløp.

Kilder/linker:

http://distriktssenteret.no/2010/10/29/bondenes-hus-i-loten/
Vigdis Vingelsgård: ‘Bøndernes Hus i Løten’

Les mer på Disen Kolonial

Se mange bilder fra Bøndsen i Digitalt Museum

Bøndernes Hus forfaller.
Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK