UTLEIE OG PRISER

Lokalene på Bøndernes Hus kan leies ut etter avtale.

Vi har stort, moderne kjøkken og stort kjølerom. Det er dekketøy til ca 110 personer per i dag.

Ønsker du å leie lokaler?

Mer om utleie og priser

LITT HISTORIE OM BØNDSEN

Løiten Landmannsforening hadde lenge hatt ønske om et eget forsamlingshus. Bøndenes Hus ble bygget på dugnad og var sentrum for foreningsvirksomhet, teater, konserter og andre kulturarrangementer gjennom lang tid. Festene på Bøndsen var legendariske.